Slovo míru

Tak jako vrženej kámen dělá na hladině kola,
tenhle riddim vás všechny do služby volá.
Hola lidi, kdo slyší a kdo vidí, nezůstane stát,
Lev už začal řvát.

Zvítězí a hříšníci se budou kát,
před svým trestem neutečou,
začínaj se bát,
v pekle zapalujou ohně, přišel čas se rvát,
už se plaší černý koně.
Sedm jezdců opouští svou stáj, vrata zavíraj.

Pečetě se lámou, to co bylo kouzly skryto,
na povrch vyplouvá a netvorové tito
k životu se derou tak, že jiné žerou,
duši věřícího neseberou, pokleknou před Boží nádherou,

Jou, jaga jou, jagajagajaga jou,
Babylon Station tady jsou
aby lidi pochopili Slovo Boží, slovo Lva a Krále,
slovo nedozírných dálek, slovo míru, žádných válek...

JAH!

Syncro, 2004