Poušť

Rozpálená poušť a vyprahlá zem,
srdce nedotčená deštěm nepoznala den,
kdy milosrdné nebe vodu dá lidem všem,
z nebe voda padá, v realitu mění sen.

Rozpálená poušť a vyprahlá zem,
srdce nedotčená deštěm nepoznala den,
kdy milosrdné nebe vodu dá lidem všem,
z nebe voda padá, v ráj mění sen.

Každej den prochází rastaman mrtvou pouští,
pro vyprahlá srdce se ustavičně souží,
po požehnání pro ně, po jedné lásce touží,
modlí se za ně k Tomu, komu denně slouží.

Bojovníci Boží procházejí světem,
se svým poselstvím k otcům, matkám i jejich dětem,
procházejí pustinou, časy sucha pominou,
květy dobra se rozvinou a zezelená tráva.

Poušť, žádná voda, jen souš.
Poušť, písečná pláň.
Poušť, žádná voda, jen souš.
Poušť a v ní rastaman.
Poušť, žádná voda, jen souš.
Poušť, písečná pláň.
Poušť, žádná voda, jen souš.
Poušť a v ní rastaman.

Syncro, 2004