Koncept One Love

Takto já ve své pokoře chápu učení jedné lásky.

Tato láska je principem našeho světa, zázraku stvořeného Bohem a obývaného z Jeho milosti stvořeními. My všichni jsme součástí tohoto zázraku a On je součástí nás všech. Vědomí našeho spojení nám dává důstojnost a smysl naší existence, osvobozuje nás z duševního otroctví a postuluje základy chápání světa, lidskosti a morálky.

Ústředním pojmem našeho vztahování se ke světu je uvědomělost a zodpovědnost. Každý náš akt by měl být vědomý, tj. domýšlený co nejdále ve svých souvislostech a důsledcích. Za každý takový akt pak neseme zodpovědnost před Bohem, který je Vševidoucí a Vševědoucí, protože je Všudypřítomný a obsažený ve všem a ve všech. Máme-li tedy moc učinit rozhodnutí, nesmíme se zříkat zodpovědnosti za jeho důsledky. Taková rozhodnutí činíme v každém okamžiku a proto bychom se měli snažit žít v neustálé uvědomělosti. Chybovat je samozřejmě lidské a bezpochyby se to stane, ale nepoučit se z chyb nebo vědomě lhát sám sobě poškozuje naše spojení s Bohem a neumožňuje nám vážit si sebe sama.

Jako ctíme důstojnost svou, měli bychom ctít i důstojnost všech ostatních stvoření. Všichni jsme součástí jednoho Zázraku a jakýkoli bezdůvodný nepřátelský akt proti jedné jeho části je nepřátelským aktem proti Bohu i proti sobě samému, za který poneseme následky.

Vědomí naší participace na Zázraku stvoření nám umožňuje transcendovat za hranice naší pozemské osamělosti. Žádná bytost není nikdy sama, vždy je milována Bohem a Jeho dětmi. Naší povinností je tuto lásku nejen přijímat, ale i dávat ostatním.

Pocit Boží milosti je Dar, kterého je třeba si vážit. Je nabídnut každému, ne každý jej však přijme. Ti, kteří tak neučiní, ochuzují sami sebe. Nejsou však proto méně hodni Jeho lásky. Za každého nechť mluví jeho činy a rozhodnutí, vědomé nepřátelství bude potrestáno, nevědomé budiž milostí Boží odpuštěno.

Toto je mým vyznáním, mojí zastávkou na Cestě. Bez nároků na úplnost a správnost jen na základě intenzivního pocitu v sobě samém.

Syncro, 25.5.2004