..Intro..

GunJah Records is a small independent label focusing on reggae, dub and ambient music.

GunJah Records je malý nezávislý label, který se zaměřuje na reggae, dub, ambientní a experimentální hudbu. Vznikl v roce 1997 a od vydání prvního dílu kompilace One Step Behind The Sound se stal útočištěm pro české i slovenské tvůrce z oblasti dubu a chill-outu.


..Production..

For our catalogue and ordering instructions click here please.

Katalog naší produkce a způsob objednání najdete zde.


..System..

We use DIY production system and we distribute our releases on Internet only.

Při vydávání desek využíváme systému DIY (Do It Yourself). To znamená, že naše produkce je naprosto mimo vliv kohokoli jiného, než nás samotných. Na druhou stranu to ale také znamená, že celý proces výroby desky sponzorujeme vlastními penězi. Cena je stanovena tak, aby pokryla výrobní náklady a CD jsou distribuována pouze prostřednictvím Internetu.


..Contact..

For anything regarding GunJah Records contact Syncro.

Pro jakékoli otázky ohledně GunJah Records kontaktujte Syncra.