Čas se vznést

Přišel čas se vznést, modrý z nebe snést pro tenhle svět,
lidi po Cestě vést kupředu a ne zpět.
Říct jen několik vět, několik málo slov, není to na proslov,

Proroctví!

Bylo nebylo, Jeho jméno velebilo lidí víc než málo,
Lva u srdce to hřálo a vracel jim to zpět,
Království pro celý svět, všude Slunce, žádný led,
všude Láska, Mír pro tenhle svět.

Jednou otevře se Brána, Král prostoupí tvou duší,
nastav svoje uši, otevři svý nedotčený vědomí.
Hluší se to nedoví a slepí neuvidí.

Kdo Králem je všech lidí, kdo právo má nás vést
kdo srdce neošidí, kdo neuhýbá z Cest,
kdo nebojí se Ohně, kdo nebojí se Tmy,
kdo po světě jde rovně a nese jméno Lví...

Syncro, 2004